Alba Elektronik | Forum

Tam Versiyon: Slanvert sürücülerde duruş modu ayarları nasıl yapılır?
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
Sürücünün nasıl durması isteniyorsa F1-16 parametresi ile ayarlanır.

F1-16=0 ise sürücü rampalı olarak durur: Çıkış frekansı sürücü durana kadar rampalı olarak azaltılır.
F1-16=1 olarak ayarlandı ise, sürücü serbest duruş yapar. Sürücü çıkışını keser ve motor kendi ataleti nedeniyle bir süre sonra durur. Ancak jog işlemi yapılırken duruş komutu verildiyse veya acil duruş yapıldıysa bu durumda, rampalı duruş hala etkin olacaktır. Genel olarak, pompa uygulamalarında serbest duruş tavsiye edilmez. Bunun nedeni pompaların duruş süresi daha kısadır ve hızlı duruşlar koç darbesi etkisi oluşturabilir. 
F1-16=2 olarak ayarlandı ise, DC frenleme ile birlikte rampalı duruş gerçekleştirilir. Duruş komutu gelmesi ile birlikte, sürücü yavaşlar; F1-17 ile set edilen frekans değerinin altına inildiğinde, F1-18’de belirtilen gecikme süresi sonunda sürücü motora DC gerilim uygular ve durur. Uygulanacak DC akım miktarı F1-20 ile, süresi ise F1-19 ile belirlenir. DC frenleme dijital giriş 34 ile de sağlanabilir. 

F1-17 parametresi ile duruş dc fren frekansı ayarlanır, değer aralığı 0.0-60.00Hz (fab ayarı 50hz)dir.

F1-18 parametresi ile duruş dc fren gecikme süresi belirlenir, değer aralığı 0.0-10.00sn dir.

F1-19 parametresi ile duruş dc fren süresi ayarlanır, değer aralığı 0.0-60.0sn dir.

F1-20 parametresi ile duruş dc fren akımı  ayarlanır, değer aralığı 0.0-%100 arasındadır.