Alba Elektronik | Forum

Tam Versiyon: Slanvert sürücülerde diğer koruma çeşitleri nelerdir?
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
Ölü-bant kompanzasyonu


Ölü-bant kompanzasyonu çıkış harmoniklerini ve tork salınımlarını azaltır. Sürücü yapay şebeke olarak kullanıldığı durumlarda pasif edilmelidir. Fb-32 parametresi 0 olarak ayarlanırsa bu koruma pasif olur, 1 olarak girilirse aktif olur.

Uzay Vektör Açı Hafızası

Bu koruma senkron motor duruş sonrası tekrar çalıştırıldığında senkronizasyonu korumayı sağlar; sadece V/F kontrolde geçerlidir. Fb-33 parametresi 0 olarak girilirse uzay vektör açı hafızası saklanmaz, 1 olarak girilirse saklanır.

Aşırı Modülasyon İzni

Aşırı modülasyon izni verildiğinde, sürücü çıkış gerilimi nispeten daha yüksek olur(Besleme gerilimine yaklaşır veya geçer). Ancak aynı zamanda motor torkunda nispeten daha yüksek salınımlara neden olur. Bu izin kaldırıldığında, çıkış tork salınımları azaltılabilir.Fb-34 parametresi 0 olursa pasif ,1 olursa aktif edilir.

Soğutma Fanı Kontrolü

Fb-35 parametresi 0 olarak ayarlanırsa soğutma fanının kontrolü sıcaklığa göre olur, 1 olarak ayarlanırsa sürekli olur.

Su Seviye Sensörü Hatası

Su seviye sensor bilgilerinde oluşabilecek anormalliklerde çalışma şeklini belirler. Fb-42 parametresi 0 olarak girilirse bu koruma kullanılmaz. 1 olarak girilirse, AL. LPo alarm sinyali oluşur ve mevcut durum korunur. 2 olarak girilirse, Er.LPo hata sinyali oluşur ve serbest duruş yapılır.