Alba Elektronik | Forum

Tam Versiyon: Slanvert sürücülerde Çoklu hız frekansı nasıl ayarlanır?
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
Sürücünün 5 farklı çalışma modu vardır. Öncelik sırası: jog> PID>PLC>Çoklu-Hız>normal operasyon. Örneğin, sürücü normal operasyonda iken çoklu hız operasyonu aktif edilirse frekans referansı çoklu adım hızları ile belirlenir.

F4-17: 0 Çoklu adım frekans seçim bitleri 1~5 ile belirlenir.
Örneğin, eğer X1~X5 sırasıyla çoklu adım frekans seçim biti 1~5 olarak ayarlandı ise, frekans seçim tablosu aşağıdaki gibi olacaktır. “0” pasif ve “1” aktif anlamına gelir.
[Resim: 7Dz38v.jpg]
 
F4-17=1: Çoklu adım frekans seçim bitleri 1~8 (Bkz. Bölüm 6.5) direk olarak çoklu adım frekanslarına 1~8 karşılık gelir, örneğin, X1~X8 Çoklu adım frekans seçim biti 1~8 olarak ayarlandı ise, frekans seçim tablosu aşağıdaki gibi olacaktır, “0” pasif, “1” aktif ve “—” herhangi bir durum anlamına gelir.
[Resim: vP9WQR.jpg]
 
F4-17=2: Referans frekansı tüm çoklu adım frekanslarının toplamına eşittir, ancak yine de üst ve alt frekans limitleri ile kısıtlanır.
Örnek: Eğer sadece “Çoklu adım frekans seçim biti 1”, “Çoklu adım frekans seçim biti 2” ve “Çoklu adım frekans seçim biti 4” aktif ise, bu durumda referans frekans= Çoklu adım frekans 1 + Çoklu adım frekans 2 + Çoklu adım frekans 4 olur.
 
F4-17=3: Seçim bitlerinden toplamda kaç adet aktif sinyal olduğuna göre referans frekans belirlenir.
Örneğin, bunlardan herhangi 3’ü aktif ise, bu durumda Referans frekans=Çoklu adım frekans 3 olur.