Alba Elektronik | Forum

Tam Versiyon: Slanvert sürücülerde düşük gerilim koruması nasıl yapılır?
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
Anlık enerji kesintisi tespit süresi


Fb-20 parametresi ile anlık enerji kesinti süresi belirlenir. Bu parametrenin amacı ; anlık enerji kesintisi meyda gelirse bu parametre de belirtilen süreden önce veya sonra tekrar enerji geldiğinde bu süreye göre sürücünün verdiği tepki değişir.Değer aralığı 0.0-30.0sn arasındadır.

DC bara düşük gerilim aksiyonu

Fb-18 parametresi ile anlık düşük gerilim meydana geldiğinde sürücünün nasıl tepki vermesi istendiği belirlenir. 
0: Hata ve Serbest duruş (Er.dcL)   
1: Serbest duruş, Fb-20 ile belirtilen sürede enerji tekrar gelirse tekrar başla. Eğer bu süre aşılırsa hata ver(Er.dcL)   
2: Serbest duruş, eğer CPU  hala canlı ise ve enerji tekrar sağlanmışsa tekrar başla ve hata verme 
3: Yavaşla, eğer CPU hala canlı ise ve enerji tekrar sağlanmışsa referansa doğru hızlan ve hata verme

DC bara düşük gerilim seviyesi

Fb-19 parametresi ile sürücünün vereceği düşük gerilim tepkisi, hangi gerilim değerinin altına indiğinde vermesi istenirse o değer girilir.Değer aralığı 370-480V  (fab ayarı 400V).

Anlık enerji kesintisi yavaşlama süresi

Fb-21 parametresi ile anlık enerji kesintisi meydana geldiğinde motorun yavaşlama süresi belirlenir.Değer aralığı 0.0-200.0sn arasındadır.

Anlık enerji kesintisi algılanması DC bara gerilimi algılaması ile yapılır. DC bara gerilimi Fb-19’dan küçük ise, aşağıdaki çözümler uygulanabilir:

Fb-18=0: Bu durumda, düşük gerilim hata olarak kabul edilir, serbest duruş yapılır ve DC bara düşük gerilim hatası oluşur

Fb-18=1: Bu durumda, çıkış kesilir ve bara gerilimindeki düşüm azalır. Eğer gerilim Fb-20’de verilen sürede tekrar normal değerine dönerse, Fb-25’de ayarlandığı şekilde sürücü tekrar çalışır. Gerilim yükselmezse düşük gerilim hatası (Er.dcl) oluşur.
  
Fb-18=2: Bu durumda, çıkış kesilir ve bara gerilimindeki düşüm azalır. Kontrol kartı canlı olduğu sürece gerilimin tekrar yükselmesini bekler. Gerilim tekrar yükseldiğinde, Fb-25’de ayarlandığı şekilde sürücü tekrar çalışır. Düşük gerilim hatası (Er.dcl) verilmez

Fb-18=3: Düşük gerilim oluşması durumunda, eğer set edildi ise Fb-21 ile belirlenen yavaşlama süresine göre, set edilmediyse mevcut yavaşlama süresine göre sürücü çıkış frekansı düşmeye başlar. DC bara gerilimi, yavaşlamakta olan yükün kinetik enerjisi ile canlı tutulur. Eğer besleme gerilimi tekrar sağlanırsa, motor tekrar referans frekansına çıkar. Böyle bir durumda DC bara geriliminin ne kadar canlı kalacağı yükün ataletine, dönüş hızına, tork ve yavaşlama süresi değerlerine bağlıdır.

Fb-18=1, 2 veya 3: Bu çözüm fan ve santrifüj pompa gibi yüksek ataletli yüklerin anlık enerji kesintisi nedeniyle durmalarını engellemek için kullanılır.

Fb-20 Parametreleri sadece Fb-18=1 olduğu durumlarda işlevseldir.
Çalışma esnasında düşük gerilim oluşursa düşük gerilim hatasını (Er.dcL) müteakip serbest duruş gerçekleşir. Sürücü bekleme durumunda iken düşük gerilim oluşursa, sadece alarm oluşur (AL.dcL).