Alba Elektronik | Forum

Tam Versiyon: Slanvert sürücülerde aşırı akım-gerilim koruması nasıl yapılır?
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
Hızlanmada aşırı akım bayılma engelleme

Fb-12 parametresi ile hızlnma aşırı akım meydana geldiğinde bayılma engellemesinin aktif veya pasif olmasını belirler.     
0 :Aktif          1: Pasif
Hızlanmada aşırı akım bayılma noktası

Fb-13 parametresi ile değer aralığı belirlenir.(%10.0-%100)
Hızlanma esnasında, Fb-12 aktif ve çıkış akımı Fb-13’den büyük ise, akım normale dönene kadar hızlanma durdurulur. Sürücü normale döndükten sonra hızlanma işlemi kaldığı yerden devam eder.

Sabit hızda aşırı akım bayılma engelleme

Fb-14 parametresi ile sabit hızda aşırı akıma maruz kalındığında bayılmanın aktif mi pasif mi olcağına karar verir.                   
0: Pasif                1: Aktif

Sabit hız aşırı akım bayılma noktası

Fb-15 parametresi ile sabit hızda aşırı akıma maruz kalındığında bayılma noktasını belirler. Değer aralığı %10.0-%150 arasındadır.

Sabit hızda çalışma durumunda, Fb-14 ile koruma aktif edildi ve çıkış akımı Fb-15’den büyük ise, akım normale dönene kadar motor yavaşlar. Daha sonra motor tekrar normal çalışma hızına (referans frekans) döner.

Aşırı gerilim bayılma engelleme

Fb-16 parametresi ile aşırı gerilime maruz kalındığında bayılmanın aktif mi pasif mi olacağına karar verir. 

0: Pasif                1: Aktif

Aşırı gerilim bayılma noktası

Fb-17 parametresi ile aşırı gerilim bayılma noktası belirlenir. Değer aralığı     650-750V (Fab ayarı 700V)arasıdır.
Yavaşlama esnasında, Fb-16 aktif ve DC bara gerilimi Fb-17’den büyükse, DC bara gerilimi normale dönene kadar yavaşlama işlemi durdurulur. Daha sonra yavaşlama işlemi kaldığı yerden devam eder.